fbpx

Jokainen elinvoimainen sektori tarvitsee investointeja

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 13.4.2023 nauta- ja lypsykarjainvestointien viivästyttämisestä osoittaa ministeriön harkintakyvyn puutetta. Ministeriö ei voi tässä vaiheessa vedota EU:n metsäkatoasetuksen tulkintaepäselvyyksiin, kun asetus vaatii viljelijöiltä tätä jo 2020 jouluna. Tarvitsemme jokaisen investointihalukkaan yrittäjän liikkeelle mahdollisimman pian jo sektorin uskottavuuden kannalta, toteaa MTK:n maitovaliokunta.

Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että jokaisen maan on huolehdittava kansalaistensa ruokaturvasta. Meillä Suomessa nurmiin perustuva kotieläintalous on monipuolisen ravitsemuksen kulmakiviä ja maaseudun elinvoimaisuuden lähteitä. Nurmeen perustuva kotieläintuotanto luo pohjaa menestyvälle kotieläintuotannolle alueilla, joilla muiden kasvintuotantotuotteiden tuottaminen tuottavasti ei ole mahdollista.

Suomi on metsäinen maa. Maa-alasta on metsää noin 75 % ja peltoalueet ovat yleensä pieniä. Nykytilanteessa rakennetaan Suomessa mitä tahansa, valtaosa (90 %) joudutaan rakentamaan alueelle, joka on aikaisemmin ollut metsää. Kotieläintuotannossakin on ollut luonnollista ja järkevää, että tuotantorakennus rakennetaan pellon läheisyyteen mutta peltoa säästäen. Näin pelto voidaan hyödyntää täysimääräisesti tuotannossa, se on kustannustehokasta

Viime vuodet ympäristöluvitus on ohjannut kotieläinrakentamista tilakeskuksen ulkopuolelle kovapohjaisille rakentamisen kannalta kustannustehokkaille paikoille. Monessa tapauksessa rakennuspaikalta on ensi raivattu pois metsää. Kotieläintuotanto ei voi olla ainoa sektori Suomessa, joka kutistuisi toimintaympäristöömme soveltumattoman EU-lainsäädännön takia.

Uudet tuotantotekniikat ja kehittyvät kotieläinten hyvinvointivaatimukset edellyttävät uusia laitumia ja jaloittelutarhoja rakennuspaikkojen läheisyyteen. Kotieläintuottajina haluamme olla kehittämässä omaa tuotantoamme uusien vaatimusten mukaisesti.

Luonnon monimuotoisuuden vaalimista pitää nähdä laaja-alaisesti. Kotieläintuotannolla ja erityisesti laiduntamisella voimme lisätä merkittävästi luonnon monimuotoisuutta alueilla, joissa muuten vallitsisi pelkästään metsäluonnolle tyypilliset biotoopit.

MTK:n maitovaliokunta edellyttää, että nauta- ja lypsykarjan tuotantorakennuksia pitää voida rakentaa tuottajan kannalta järkevään paikkaan. Tulkinnat EU:n metsäkatoasetuksista on tehtävä niin, että taloudellisesti ja toiminnallisesti käyttökelpoiset investoinnit ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen voidaan yhteensovittaa.

Tämä on ehdoton edellytys, että Suomessa voidaan jatkossakin tuottaa kotimaisia elintarvikkeita, pitää yllä alueiden elinvoimisuutta ja huolehtia huoltovarmuudesta.

Asko Miettinen, MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja

Tiina Linnainmaa, Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja