fbpx
Ennallistamisen torjunta kannattaa

Ennallistamisen torjunta kannattaa

Ennallistamisen torjunta kannattaa

Karjalaisessa 9.11.2022 joensuulaiset vihreät ottivat kantaa luontokadon torjumisen kannattavuuden puolesta. EU:n komission ehdotus luonnon ennallistamisasetukseksi on valmisteltu harvinaisen hatarilla tiedoilla ja vaikutukset jätetty arvioimatta, mutta tämä ei tunnu huolestuttavan vihreitä poliitikkoja.

Luontokadon pysäyttäminen on itsessään tärkeä ja tavoiteltava asia. Mutta sen toteuttaminen komission suppean näkökulman määrittämällä sitovalla lainsäädännöllä, on murentamassa perustuslain mukaista omaisuuden suojaa sekä myös rajoittamassa kansallista budjettivaltaa.

Harhaanjohtavaa tietoa tuntuu todellakin olevan liikkeellä esimerkiksi siitä, että ennallistaminen ei rajoittaisi turvepelloilla tai suometsissä taloudellista toimintaa. Jos ojat pistetään tukkoon, vedenpinta nousee ja pellolle ei ole menemistä. Turvepelloilta kuitenkin saadaan kuivanakin kesänä hyvä sato. Hyvässä kasvussa olevan suometsän puut kuolevat pystyyn ja hiilidioksidi päästöjen tilalle saadaan vielä enemmän metaanipäästöjä.

Ennallistamisen kannattavuus on vielä aivan oma tarinansa. Lähes miljardin euron vuotuiset kustannukset kyllä toteutuvat varmasti, mutta luvatut kymmenkertaiset tuotot perustuvat arvioihin hyödyistä, joilla ei ole markkinoita. Maanomistaja ei näistä hyödyistä saa euron latia, vaikka kustannuksia kyllä saa taakakseen. Nämä kustannukset ovat kolmanneksi suurimmat EU:n jäsenmaista ja ylivoimaisesti suurimmat asukaslukuun verrattuna.

Ennallistamisen EU-asetuksella ollaan luovuttamassa kansallista päätösvaltaa omien metsien hoidosta, peltojen viljelystä ja luontokadon estämisestä. Valtioneuvoston U-kirjelmässä esitetään toissijaisuusperiaatteen, eli paikallisen päätäntävallan käytön, toteutuvan, mutta tämä ei kaikilta osin pidä paikkansa. Ennallistaminen on parasta suunnata jo suojelluille alueilla ja jättää maa- ja metsätalousmaa sen ulkopuolelle.

Luontokadon estäminen kyllä kannattaa, mutta kyllä kai meillä Suomessa parhaiten tiedetään, mitä kannattaa suojella ja ennallistaa ja missä laajuudessa – ei siihen Komissiota tai metsättömien maiden asiantuntemusta tarvita.